Aktivisten som ble pelsdyrbonde

Før var Ingvild Skedsmo aktivist og sterkt imot alt som hadde med husdyrhold å gjøre. Hun slapp ut rever i Finland, og kastet maling på pelskledde folk. I dag er hun selv pelsdyrbonde.

ingvild

Ingvild Skedsmo er født og oppvokst på Grønland i Oslo, og ble tidlig sterkt engasjert i dyrevern, selfangst og pelsdyrmotstand. Hun utførte en rekke aktivisthandlinger, som å kaste maling på folk i pels, tagge ned butikker og slippe løs dyr. Motstanden kom som følge av hennes store kjærlighet til dyr. Denne kjærligheten er fortsatt like sterk i dag, men med ny kunnskap har hun også funnet en ny måte å vise den på.

– Da jeg var ung drev jeg med ulike aktivisthandlinger. Jeg var for eksempel med på å bryte meg inn på en pelsdyrgård i Nord-Finland, hvor vi slapp ut alle revene de hadde på farmen. Jeg var på tidspunktet lett påvirkelig og visste egentlig svært lite om dyrehold i det hele tatt, sier Ingvild.

Det er flere årsaker til at hun har endt opp som pelsdyrbonde. En av de viktigste årsakene var nysgjerrighet og ønsket om å lære mer. For å få svar på sine spørsmål, oppsøkte hun fagfolk og flere pelsdyrgårder. På gårdene kom hun i prat med pelsdyrbøndene som jobbet der, og inntrykket endret seg gradvis.

  • I begynnelsen dro jeg til pelsdyrgårder, mest for å diskutere og fremme mitt eget syn. Etter hvert som jeg snakket med flere bønder og fagfolk, og fikk oppleve gårdene og dyreholdet fra en helt annen vinkel, så endret jeg oppfatning av pelsdyrhold. Jeg tilegnet meg kunnskap jeg ikke tidligere hadde. Jeg forstod hvordan alt fungerte og hvordan dyrene hadde det. Inntrykket av pelsdyrhold ble gradvis mer og mer positivt, og som jeg liker å si; mer realistisk.

I dag er Ingvild utdannet agronom, og har selv en pelsdyrgård med over 600 minktisper og stortrives med dyrene sine. For Ingvild ble kunnskap avgjørende for å kunne danne seg et bilde om hva godt dyrehold egentlig er. Ved å selv jobbe som pelsdyrbonde, kan hun være med på å sikre god dyrevelferd.  Nå ville hun ikke byttet jobben mot noe annet, og kommer til å fortsette med pels så lenge hun kan.

  • Jeg elsker dyrene mine og jobben min. Jeg vil gjerne invitere alle skeptikere, motstandere, politikere, nysgjerrige og resten av Norge til å komme på besøk under vårt årlige Åpen Gård-arrangement. På den måten kan jeg være med på å spre den kunnskapen som endret mitt syn totalt, avslutter Ingvild Skedsmo.

Share the Story

Dette møter deg på en pelsdyrgård

De aller færreste har vært på en pelsdyrgård, til tross for at man stort sett alltid er velkommen dersom man ønsker å komme på besøk. Om du vil se med egne øyne hvordan livet på en pelsdyrgård er, er det best å komme når det passer for dyrene.

Hvor tamme er dyrene

Når mennesker jobber for å gjøre husdyr tamme, kalles det domestisering. Dette er en stor del av jobben til en pelsdyrbonde, og norske pelsdyrbønder har jobbet målrettet for å tilpasse dyrene et liv på gården i over hundre år. Om du besøkte en pelsdyrgård for et par tiår siden, vil du kunne se en merkbar forskjell i tamheten hos dagens dyr.

10 ting du kanskje ikke vet om pelsdyrnæringen

Jo bedre pelsdyrbonden tar vare på dyrene sine, jo bedre får bonden betalt for pelsen.

Bli med og se nyfødt mink og rev

Hvert år, mellom slutten av april og begynnelsen av juni, blir det ekstra mye liv på pelsdyrgårdene rundt om i landet. Da blir nemlig alle valpene født. Dette er en fin tid på gården, men det krever litt ekstra innsats av alle pelsdyrbøndene.

Slik er hverdagen til en pelsdyrbonde

Den vakreste tiden på året er når du kan telle valper, mener flere pelsdyrbønder. Livet som pelsdyrbonde er hektisk, man er alltid på jobb og man har alltid et ansvar for levende vesener. Likevel ønsker ikke pelsdyrbøndene å kalle det jobb – det er en livsstil.

Aktivisten som ble pelsdyrbonde

Før var Ingvild Skedsmo aktivist og sterkt imot alt som hadde med husdyrhold å gjøre. Hun slapp ut rever i Finland, og kastet maling på pelskledde folk. I dag er hun selv pelsdyrbonde.

Aksjemegleren som ble pelsdyrbonde

Før var Magne Sørby aksjemegler og stortrivdes i jobben. Nå er han pelsdyrbonde og trives enda bedre.

Møt dyrene på pelsdyrgården

Det finnes både rev og mink på norske pelsdyrgårder i dag. Begge artene er nysgjerrige av natur og er intelligente vesener, som har vist seg raskt å kunne tilpasse seg et liv på gården.

Møt fremtidens pelsdyrbønder

Det er godt å vokse opp på en pelsdyrgård. Johan har levd på gården hele livet, og har lenge visst at det er pelsdyrbonde han skal bli. Han håper bare næringen overlever.

Back to Top