Bli med og se nyfødt mink og rev

Hvert år, mellom slutten av april og begynnelsen av juni, blir det ekstra mye liv på pelsdyrgårdene rundt om i landet. Da blir nemlig alle valpene født. Dette er en fin tid på gården, men det krever litt ekstra innsats av alle pelsdyrbøndene.

new

Bli-med-og-se-nyfødt-mink-og-rev_1_web

De nyfødte ligger tett inn til moren sin, og holder seg som regel der i de første ukene etter fødsel. Etter hvert begynner de å bli så store at de beveger seg litt rundt for å utforske både buret og søsknene sine.

Bli-med-og-se-nyfodt-mink-og-rev_2_web

Når det har gått noen uker, begynner dyrene å vokse seg større og større. Nå er det på tide at valpene avvennes morens melk, noe som kan resultere i at valpene i stedet kan begynne å sutte på hverandre. Slik som i naturen, kan det oppstå rivalisering mellom søsknene i denne perioden. Mange tenker nok at det beste ville vært å separere valpene, men det er viktig for dyrenes livskvalitet at de får være samlet, slik som de også ville vært i naturen under denne perioden – til tross for skadene som kan oppstå, men som også kan forhindres ved at bonden følger ekstra godt med. God drift fra bondens side bidrar til å redusere disse skadene.

Bli-med-og-se-nyfodt-mink-og-rev_3_web

I pelsdyrgården kan vi dele dyrene inn i to grupper; avlsdyr og årets kull. Avlsdyrene er selve stammen for alle de nyfødte, og er de som gir grunnlaget for fremtidige generasjoner. Avlsdyrene får ofte valper i fire til seks år, før andre dyr tar over. Som regel fødes alle valper i tiden fra slutten av april til begynnelsen av juni. For de dyrene som ikke blir med i videre avl, blir disse avlivet og pelset fra slutten av november til begynnelsen av januar.

Hvert år blir det plukket ut nye avlsdyr, i tillegg til dem man har fra før, slik at nye gener tilføres avlsstammen – noe som er viktig for å skape en bærekraftig og sunn stamme. Nye avlsdyr plukkes ut på bakgrunn av flere kriterier, som f.eks. tamhet, hvor tillitsfullt dyret er og kvaliteten på pelsen. Valget man gjør her er viktig for fremtidige generasjoner.

Bli med og se nyfødt mink og rev_6

For å redusere stress for dyrene, blir de på gården hele livet, fra de fødes til de avlives og pelses. Selve skinnet blir videreforedlet av bonden på gården hvor de skrapes, tromles for å fjerne fett, og tørkes. Det resterende sendes til bedrifter som tar imot biprodukter fra bl.a. slakterier i hele landet, og som videreforedler dette til bioenergi, som bistandsmiddel i sementproduksjon og f.eks. oljeprodukter.

Bli-med-og-se-nyfodt-mink-og-rev_5

 

Share the Story

Dette møter deg på en pelsdyrgård

De aller færreste har vært på en pelsdyrgård, til tross for at man stort sett alltid er velkommen dersom man ønsker å komme på besøk. Om du vil se med egne øyne hvordan livet på en pelsdyrgård er, er det best å komme når det passer for dyrene.

Hvor tamme er dyrene

Når mennesker jobber for å gjøre husdyr tamme, kalles det domestisering. Dette er en stor del av jobben til en pelsdyrbonde, og norske pelsdyrbønder har jobbet målrettet for å tilpasse dyrene et liv på gården i over hundre år. Om du besøkte en pelsdyrgård for et par tiår siden, vil du kunne se en merkbar forskjell i tamheten hos dagens dyr.

10 ting du kanskje ikke vet om pelsdyrnæringen

Jo bedre pelsdyrbonden tar vare på dyrene sine, jo bedre får bonden betalt for pelsen.

Bli med og se nyfødt mink og rev

Hvert år, mellom slutten av april og begynnelsen av juni, blir det ekstra mye liv på pelsdyrgårdene rundt om i landet. Da blir nemlig alle valpene født. Dette er en fin tid på gården, men det krever litt ekstra innsats av alle pelsdyrbøndene.

Slik er hverdagen til en pelsdyrbonde

Den vakreste tiden på året er når du kan telle valper, mener flere pelsdyrbønder. Livet som pelsdyrbonde er hektisk, man er alltid på jobb og man har alltid et ansvar for levende vesener. Likevel ønsker ikke pelsdyrbøndene å kalle det jobb – det er en livsstil.

Aktivisten som ble pelsdyrbonde

Før var Ingvild Skedsmo aktivist og sterkt imot alt som hadde med husdyrhold å gjøre. Hun slapp ut rever i Finland, og kastet maling på pelskledde folk. I dag er hun selv pelsdyrbonde.

Aksjemegleren som ble pelsdyrbonde

Før var Magne Sørby aksjemegler og stortrivdes i jobben. Nå er han pelsdyrbonde og trives enda bedre.

Møt dyrene på pelsdyrgården

Det finnes både rev og mink på norske pelsdyrgårder i dag. Begge artene er nysgjerrige av natur og er intelligente vesener, som har vist seg raskt å kunne tilpasse seg et liv på gården.

Møt fremtidens pelsdyrbønder

Det er godt å vokse opp på en pelsdyrgård. Johan har levd på gården hele livet, og har lenge visst at det er pelsdyrbonde han skal bli. Han håper bare næringen overlever.

Back to Top