Dette møter deg på en pelsdyrgård

De aller færreste har vært på en pelsdyrgård, til tross for at man stort sett alltid er velkommen dersom man ønsker å komme på besøk. Om du vil se med egne øyne hvordan livet på en pelsdyrgård er, er det best å komme når det passer for dyrene.

Det første møtet

Pelsdyrgårder skiller seg fra annet dyrehold ved at det ikke er like arealkrevende. Derfor finner man ofte pelsdyrgårder hvor annet, og mer plasskrevende landbruk, ville vært umulig. Gårdene kan derfor være små og befinne seg på steder med lite dyrkbar jord. I fjellområdene i Trøndelag finner man flest gårder med oppdrett av rev, mens minkgårder er vanligst å finne i Rogaland.

Dette-moter-deg-pa-en-pelsdyrgard_1

Uansett hvilke pelsdyr som befinner seg på gården, vil det første som møter deg være ganske likt en vanlig bondegård – med pelsdyrhus som ligner på fjøs, store tun, landbruksmaskiner, en bonde og selvfølgelig mange dyr.

Det første som møter deg når du går inn i selve pelsdyrhuset er en særegen lukt. Alt husdyrhold lukter, men lukten er litt annerledes her. En annen forskjell du vil legge merke til er lydene. Pelsdyrgårder har mange og små dyr, og ikke store og få. Likevel blir mange overrasket over at dyrene er svært rolige, til tross for at man kan finne mange tusen dyr i ett hus.

Å møte dyrene

Etter å ha sett på husene, luktet på luktene og hørt på lydene, er tiden kommet for å møte dyrene. Før du kan komme helt inn til dyrene, må alle ha på seg smitteverntøy. Dette skyldes at pelsdyr er utsatt for smittsomme sykdommer, som blant annet plasmacytose. Derfor er det veldig viktig med tilstrekkelig forhåndsregler når det kommer til å hindre sykdom hos dyra.

Dette-moter-deg-pa-en-pelsdyrgard_2

Når alle forhåndsregler er på plass, er alt duket for å møte dyrene. Enten det er rev eller mink, vil du finne dyrene i romslige bur. Det er ingenting i veien for å ta dem ut for litt klapp og kos. Du vil veldig raskt se at dyrene er tamme og trygge i kontakt med mennesker. Dyrene leker gjerne og spiser rett fra hånden din. Det viktigste i møte med dyrene er likevel at alt skjer på dyrenes premisser. Er ikke dyrene klare for et møte, må man vente. Spesielt gjelder dette uforberedte besøk utenfor rutinetider, som f.eks. på kveldstid. Ukjente lukter og lyder, på tider som er uvant for dyrene, kan resultere i at de blir skremt.

Om du tar deg tid til å besøke flere gårder, vil du legge merke til at alle pelsdyrgårder er forskjellige. Noen er nye og større, med det nyeste av teknisk utstyr. Andre gårder er eldre og bærer preg av å ha gått i arv gjennom flere generasjoner. Til tross for disse ulikhetene, drives alle etter samme strenge regler til dyrevelferd, og alle blir kontrollert etter samme forskrift.

artikel1

Når du besøker en pelsdyrgård, bør du prøve å få med deg litt av de daglige rutinene. Dette gir deg mer kunnskap om hvordan gården drives, slik at du blir mer kjent med bondens hverdag og dyrenes behov. Ikke glem å be bonden fortelle deg om dager som er utenom det vanlige. Du vil garantert få høre spennende historier og lære noe nytt. Velkommen!

Share the Story

Dette møter deg på en pelsdyrgård

De aller færreste har vært på en pelsdyrgård, til tross for at man stort sett alltid er velkommen dersom man ønsker å komme på besøk. Om du vil se med egne øyne hvordan livet på en pelsdyrgård er, er det best å komme når det passer for dyrene.

Hvor tamme er dyrene

Når mennesker jobber for å gjøre husdyr tamme, kalles det domestisering. Dette er en stor del av jobben til en pelsdyrbonde, og norske pelsdyrbønder har jobbet målrettet for å tilpasse dyrene et liv på gården i over hundre år. Om du besøkte en pelsdyrgård for et par tiår siden, vil du kunne se en merkbar forskjell i tamheten hos dagens dyr.

10 ting du kanskje ikke vet om pelsdyrnæringen

Jo bedre pelsdyrbonden tar vare på dyrene sine, jo bedre får bonden betalt for pelsen.

Bli med og se nyfødt mink og rev

Hvert år, mellom slutten av april og begynnelsen av juni, blir det ekstra mye liv på pelsdyrgårdene rundt om i landet. Da blir nemlig alle valpene født. Dette er en fin tid på gården, men det krever litt ekstra innsats av alle pelsdyrbøndene.

Slik er hverdagen til en pelsdyrbonde

Den vakreste tiden på året er når du kan telle valper, mener flere pelsdyrbønder. Livet som pelsdyrbonde er hektisk, man er alltid på jobb og man har alltid et ansvar for levende vesener. Likevel ønsker ikke pelsdyrbøndene å kalle det jobb – det er en livsstil.

Aktivisten som ble pelsdyrbonde

Før var Ingvild Skedsmo aktivist og sterkt imot alt som hadde med husdyrhold å gjøre. Hun slapp ut rever i Finland, og kastet maling på pelskledde folk. I dag er hun selv pelsdyrbonde.

Aksjemegleren som ble pelsdyrbonde

Før var Magne Sørby aksjemegler og stortrivdes i jobben. Nå er han pelsdyrbonde og trives enda bedre.

Møt dyrene på pelsdyrgården

Det finnes både rev og mink på norske pelsdyrgårder i dag. Begge artene er nysgjerrige av natur og er intelligente vesener, som har vist seg raskt å kunne tilpasse seg et liv på gården.

Møt fremtidens pelsdyrbønder

Det er godt å vokse opp på en pelsdyrgård. Johan har levd på gården hele livet, og har lenge visst at det er pelsdyrbonde han skal bli. Han håper bare næringen overlever.

Back to Top