Hvor tamme er dyrene

Når mennesker jobber for å gjøre husdyr tamme, kalles det domestisering. Dette er en stor del av jobben til en pelsdyrbonde, og norske pelsdyrbønder har jobbet målrettet for å tilpasse dyrene et liv på gården i over hundre år. Om du besøkte en pelsdyrgård for et par tiår siden, vil du kunne se en merkbar forskjell i tamheten hos dagens dyr.
Både mink og rev som lever i norske pelsdyrgårder er husdyr. Akkurat som at ei ku produserer melk, og en gris produserer kjøtt, fyller alle husdyr et menneskelig behov. Konkurransedyr som hest avles blant annet på egenskapen hurtighet. Domestisering utføres i alle former for husdyrhold og tar tid. Rev og mink som lever i norske pelsdyrgårder i dag, er et resultatet av hundre års arbeid med avl. Da har bøndene avlet videre på de dyrene som er best tilpasset livet på pelsdyrgården og som trives i kontakt med mennesker. Takket være svært selektiv avl, har domestiseringsprosessen gått raskere enn for andre husdyr.

Det første man legger merke til ved et domestisert dyr er som regel forandringer i utseendet, og at dyret har et rolig lynne. Derfor er det store synlige forskjeller når man sammenligner pelsdyr på norske gårder med deres ville slektninger. Du kan se og lese mer om forskjellene her.

I naturen er det vanlig for dyrene å bevege seg over store områder på jakt etter mat, for å skaffe seg make eller for å beskytte eget territorium. På gården har derimot dyrene tilgang på all den mat og drikke de behøver, noe som reduserer behovet for å bevege seg over større områder. Likevel er det viktig å gi dyrene både oppmerksomhet og omtanke, både for å skape en god relasjon til dyret, men også for å aktivisere dem. Derfor gir bonden dyrene både leker og godbiter.

Hvor-tamme-er-dyrene_web1

Til venstre: mink med leketøy, til høyre bonde gir godbit til rev

Hvor-tamme-er-dyrene_web3

Som mennesker er vi ansvarlige for dyrenes velferd. Da må vi forstå dyrenes behov, og skille mellom absolutte behov og hva som kan påvirkes gjennom arv og miljø. I avlsarbeid med pelsdyr vektlegges oppførsel og temperament. Det har gitt gode resultater ved at dyret har blitt mer tilpasset miljøet det lever i. I tillegg til aktivt avlsarbeid gjør bonden en rekke andre tiltak. Tidlig håndtering og positiv kontakt med dyra gjøres med hver ny generasjon. Bruk av metoder som for eksempel godbiter skaper en positiv relasjon til mennesket.

Hvor tamme er dyrene_infografikk

I likhet med gris, har mink og rev vist seg å være lette å temme på få generasjoner. Ved domestisering av husdyr er antall generasjonsintervaller et sentralt mål, og ikke antall år med domestisering. I husdyrproduksjon resulterer hver ny generasjon i videre domestisering og tilpasning til gårdsmiljøet.

 

Share the Story

Dette møter deg på en pelsdyrgård

De aller færreste har vært på en pelsdyrgård, til tross for at man stort sett alltid er velkommen dersom man ønsker å komme på besøk. Om du vil se med egne øyne hvordan livet på en pelsdyrgård er, er det best å komme når det passer for dyrene.

Hvor tamme er dyrene

Når mennesker jobber for å gjøre husdyr tamme, kalles det domestisering. Dette er en stor del av jobben til en pelsdyrbonde, og norske pelsdyrbønder har jobbet målrettet for å tilpasse dyrene et liv på gården i over hundre år. Om du besøkte en pelsdyrgård for et par tiår siden, vil du kunne se en merkbar forskjell i tamheten hos dagens dyr.

10 ting du kanskje ikke vet om pelsdyrnæringen

Jo bedre pelsdyrbonden tar vare på dyrene sine, jo bedre får bonden betalt for pelsen.

Bli med og se nyfødt mink og rev

Hvert år, mellom slutten av april og begynnelsen av juni, blir det ekstra mye liv på pelsdyrgårdene rundt om i landet. Da blir nemlig alle valpene født. Dette er en fin tid på gården, men det krever litt ekstra innsats av alle pelsdyrbøndene.

Slik er hverdagen til en pelsdyrbonde

Den vakreste tiden på året er når du kan telle valper, mener flere pelsdyrbønder. Livet som pelsdyrbonde er hektisk, man er alltid på jobb og man har alltid et ansvar for levende vesener. Likevel ønsker ikke pelsdyrbøndene å kalle det jobb – det er en livsstil.

Aktivisten som ble pelsdyrbonde

Før var Ingvild Skedsmo aktivist og sterkt imot alt som hadde med husdyrhold å gjøre. Hun slapp ut rever i Finland, og kastet maling på pelskledde folk. I dag er hun selv pelsdyrbonde.

Aksjemegleren som ble pelsdyrbonde

Før var Magne Sørby aksjemegler og stortrivdes i jobben. Nå er han pelsdyrbonde og trives enda bedre.

Møt dyrene på pelsdyrgården

Det finnes både rev og mink på norske pelsdyrgårder i dag. Begge artene er nysgjerrige av natur og er intelligente vesener, som har vist seg raskt å kunne tilpasse seg et liv på gården.

Møt fremtidens pelsdyrbønder

Det er godt å vokse opp på en pelsdyrgård. Johan har levd på gården hele livet, og har lenge visst at det er pelsdyrbonde han skal bli. Han håper bare næringen overlever.

Back to Top