Slik er hverdagen til en pelsdyrbonde

Den vakreste tiden på året er når du kan telle valper, mener flere pelsdyrbønder. Livet som pelsdyrbonde er hektisk, man er alltid på jobb og man har alltid et ansvar for levende vesener. Likevel ønsker ikke pelsdyrbøndene å kalle det jobb – det er en livsstil.

Hverdagen

Om du snakker med pelsdyrbønder og spør hvor mye de jobber, vil de fleste trekke på skuldrene. For alle utenforstående, vil det virke som om de alltid er på jobb. Men for bonden er ikke timer og minutter så nøye. Det viktigste er at dyrene blir tatt godt vare på.

artikel2

Til tross for å alltid måtte være til stede, har alle pelsdyrbønder faste rutiner som de forholder seg til. Alle dyrene skal ha minst to tilsyn daglig, og både stell og fôring skjer på bestemte tidspunkt. Kun i perioden etter parring er dagene litt kortere for bøndene. Det skyldes at dyrene trenger litt ekstra ro, men man kan ikke reise fra gården av den grunn.

Mange av rutinene på gården handler om hygiene. God hygiene er helt avgjørende for at dyrene skal ha det bra. Ikke minst er det viktig for at de skal holde seg sunne og friske. Sunne og friske dyr er helt avgjørende for at driften skal gå rundt. Derfor blir alle husene vasket minst én gang årlig med høytrykkspyler. Forsiloene og foringstraktoren blir grundig vasket et par ganger i uken, og mellom hver gang det kommer nytt fôr.

vardag2

Spesielle dager

Selv om ingen dager er like, skiller noen perioder seg litt ekstra ut. Valpeperioden er et eksempel på en slik tid. Denne perioden, og helt frem til avvenning, er en krevende tid for bonden. Her kreves det tett oppfølging, som fører til lange og intense dager.

En annen krevende periode er når dyrene skal avlives og pelses. Her blir dyrene avlivet på gården, og unngår dermed stress ved å ikke bli fraktet til et ukjent sted. Avlivingen må foretas av personer som har gjennomgått godkjent avlivingskurs. Etter at dyrene blir avlivet blir skinnet videreforedlet av bøndene på gården. Selv om avlivingen av dyrene er en naturlig del av prosessen rundt dyreholdet, beskriver mange av bøndene dette som en krevende tid. Mange måneders røkt og stell av dyrene skaper bånd og relasjoner mellom mennesker og dyr, og avlivingen er derfor aldri lystbetont.

Det finnes også dager som er ekstra givende. Foruten driften generelt, er valpetelling en svært hyggelig tid for bøndene, som da får sitt første møte med de nyfødte. I tillegg får pelsdyrbøndene ofte besøk av familier, skoleklasser og andre nysgjerrige som vil vite mer om livet på en pelsdyrgård gjennom arrangementet Åpen Pelsdyrgård. Ifølge bøndene selv, er det beste med å være pelsdyrbonde å få jobbe med dyr, være utendørs, ha gode kollegaer på tvers av landegrensene og blant andre norske pelsdyrbønder.

vardag3

Velkommen på besøk for å lære enda mer om livet på en norsk pelsdyrgård!

Share the Story

Dette møter deg på en pelsdyrgård

De aller færreste har vært på en pelsdyrgård, til tross for at man stort sett alltid er velkommen dersom man ønsker å komme på besøk. Om du vil se med egne øyne hvordan livet på en pelsdyrgård er, er det best å komme når det passer for dyrene.

Hvor tamme er dyrene

Når mennesker jobber for å gjøre husdyr tamme, kalles det domestisering. Dette er en stor del av jobben til en pelsdyrbonde, og norske pelsdyrbønder har jobbet målrettet for å tilpasse dyrene et liv på gården i over hundre år. Om du besøkte en pelsdyrgård for et par tiår siden, vil du kunne se en merkbar forskjell i tamheten hos dagens dyr.

10 ting du kanskje ikke vet om pelsdyrnæringen

Jo bedre pelsdyrbonden tar vare på dyrene sine, jo bedre får bonden betalt for pelsen.

Bli med og se nyfødt mink og rev

Hvert år, mellom slutten av april og begynnelsen av juni, blir det ekstra mye liv på pelsdyrgårdene rundt om i landet. Da blir nemlig alle valpene født. Dette er en fin tid på gården, men det krever litt ekstra innsats av alle pelsdyrbøndene.

Slik er hverdagen til en pelsdyrbonde

Den vakreste tiden på året er når du kan telle valper, mener flere pelsdyrbønder. Livet som pelsdyrbonde er hektisk, man er alltid på jobb og man har alltid et ansvar for levende vesener. Likevel ønsker ikke pelsdyrbøndene å kalle det jobb – det er en livsstil.

Aktivisten som ble pelsdyrbonde

Før var Ingvild Skedsmo aktivist og sterkt imot alt som hadde med husdyrhold å gjøre. Hun slapp ut rever i Finland, og kastet maling på pelskledde folk. I dag er hun selv pelsdyrbonde.

Aksjemegleren som ble pelsdyrbonde

Før var Magne Sørby aksjemegler og stortrivdes i jobben. Nå er han pelsdyrbonde og trives enda bedre.

Møt dyrene på pelsdyrgården

Det finnes både rev og mink på norske pelsdyrgårder i dag. Begge artene er nysgjerrige av natur og er intelligente vesener, som har vist seg raskt å kunne tilpasse seg et liv på gården.

Møt fremtidens pelsdyrbønder

Det er godt å vokse opp på en pelsdyrgård. Johan har levd på gården hele livet, og har lenge visst at det er pelsdyrbonde han skal bli. Han håper bare næringen overlever.

Back to Top